Miejska Biblioteka Publiczna

w Kielcach


TRUDNE PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)


Jak aktywować powiadomienie o rezerwacji na telefon komórkowy?
Aktywacji dokonuje na nasze życzenie pracownik biblioteki.

Ile czasu od chwili powiadomienia oczekuje pozycja w bibliotece?
Czytelnik po otrzymaniu powiadomienia (sms/email) będzie miał 3 dni na wypożyczenie zarezerwowanej pozycji. Jeżeli w tym terminie nie zgłosi się do biblioteki, rezerwacja ulegnie automatycznie skasowaniu.

Placówki biblioteczne nie będą telefonicznie informowały o rezerwacjach. Czytelnicy, którzy nie dokonali aktywacji sms/email będą zobowiązani dowiadywać się (osobiście lub telefonicznie) czy zamówiona pozycja jest do odbioru.

Mam kartę biblioteczną ale nie otrzymałem PIN-u. Jak mogę go uzyskać?
Na karcie bibliotecznej znajdują się dwie liczby. Pierwsza sześciocyfrowa jest numerem karty, druga dziewięciocyfrowa PIN-em. Przykładowo, na karcie widniej nadruk: NR 000011 --- 222233334. Numer karty to 11, PIN - 222233334. W przypadku logowania na stronie internetowej nie jest konieczne wpisywanie zer poprzedzających właściwy numer karty.

Czy można aktywować na jeden telefon komórkowy trzy konta biblioteczne?
Niestety taka operacja nie jest możliwa. System powiązuje numer telefonu tylko z jedną kartą biblioteczną.

Kiedy następuje zablokowanie karty bibliotecznej?
Blokada programowa zostaje nałożona automatycznie w przypadku przetrzymania jednej pozycji powyżej 2 dni. Blokada WEB (można wypożyczać książki, filmy czasopisma, nie można korzystać z dostępu do internetu) zostaje nałożona w przypadku wykrycia działania niezgodnego z regulaminem np. instalacji programów komputerowych.

Zgubiłem kartę, co muszę zrobić?
Należy bezzwłocznie skontaktować się (osobiście lub telefonicznie) z najbliższą placówką biblioteczną. Zablokowanie zagubionej karty zapobiegnie dokonaniu wypożyczeń przez inną osobę (znalazcę!) na Państwa konto. Otrzymanie nowej karty wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości 10 zł. W przypadku uczniów szkół podstawowych, emerytów, rencistów i bezrobotnych opłata wynosi 5 zł.

Ile książek mogę maksymalnie zarezerwować?
Każdy czytelnik jest oceniany indywidualnie przez system. Widełki zostały ustawione w przedziale 3 - 50 pozycji. Ponieważ każdemu może zdarzyć się nie odebrać rezerwacji z różnych ważnych powodów ustaliliśmy, że algorytm zignoruje:

   * trzy nieodebrane zamówienia,
   * trzy skasowane rezerwacje po otrzymaniu powiadomienia,
   * pięć nieodebranych rezerwacji.

Nowy czytelnik będzie mógł zarezerwować 10 pozycji.

Czy można oddaną książkę pożyczyć ponownie tego samego dnia?
Nie ma problemu - można taką pozycję powtórnie wypożyczyć.

W jakim przypadku nie można przedłużyć terminu zwrotu książki?
Zmiana terminu zwrotu książki (prolongata) jest możliwa, jeżeli nie został już przekroczony termin i na daną pozycję nie ma rezerwacji.

Czy można oddać książki bez karty bibliotecznej?
Tak. W przypadku zwrotu karta nie jest konieczna.

Czy można ten sam tytuł zarezerwować we wszystkich wypożyczalniach?
Nie stosujemy tego rodzaju ograniczeń.

Czy aby korzystać z komputera z dostępem do internetu trzeba posiadać kartę biblioteczną?
Dostęp do internetu jest uwarunkowany posiadaniem karty bibliotecznej (bez nałożonych blokad!)

Jaka jest wysokość kary za przetrzymanie książki?
Program automatycznie nalicza kary za przetrzymane pozycje. Wynosi ona 20 gr za każdy dzień zwłoki, wliczając soboty i niedziele. Kara zaokrąglana jest do pełnych złotych.