Miejska Biblioteka Publiczna

im. Jerzego Pilcha w Kielcach

book
book

Barok, oświecenie : liceum, technikum

Autor: Stopka, Dorota.

Odpowiedzialność:Dorota Stopka.
Seria:Opracowania : lektury, wiersze / Dorota Stopka : 2
Hasła:Barok - literatura
Literatura polska - historia - 17-19 w.
Oświecenie - literatura
Materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych
Adres wydawniczy:Kraków : Wydawnictwo Greg, [2006].
Opis fizyczny:214, [58] s. : il. ; 21 cm.
Uwagi:Zawiera Mini ściągę na klasówkę. Na okł.: Nowa Szkoła - język polski. Na s. tyt. lista tytułów wydanych w serii. Data wyd. wg www.greg.pl. Słowniczek.
Skocz do:Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki
Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. BAROK - WPROWADZENIE
 2. Geneza nazwy. Ogólna charakterystyka epoki
 3. Podłoże społeczno-polityczne
 4. Podstawy filozoficzne
 5. Literackie nurty baroku
 6. Poetyka baroku
 7. Gatunki literackie
 8. Barokowa literatura europejska
 9. Sztuka baroku
 10. Ocena baroku w epokach późniejszych
 11. Barok w Polsce
 12. Chronologia polskiego baroku
 13. Podłoże społeczno-polityczne
 14. Kontrreformacja w Polsce. Działalność jezuitów
 15. Sarmatyzm
 16. Główne nurty literackie
 17. PIERRE CORNEILLE - biografia
 18. Twórczość Corneille’a
 19. Klasycyzm
 20. Cyd albo Roderyk
 21. Czas i miejsce akcji
 22. Osoby
 23. Plan wydarzeń
 24. Streszczenie
 25. Problematyka
 26. Bohaterowie
 27. Średniowieczny wzór Cyda, literackiego bohatera
 28. Ruy Diaz de Bivar
 29. Cyd jako dramat klasyczny
 30. Artyzm Cyda
 31. Podsumowanie
 32. JEAN RACINE - biografia
 33. Fedra
 34. Czas i miejsce akcji
 35. Osoby
 36. Plan wydarzeń
 37. Streszczenie
 38. Problematyka
 39. Wątek mitologiczny
 40. Tematyka tragedii
 41. Budowa
 42. PEDRO CALDERON DE LA BARCA - biografia
 43. Życie snem (fragment)
 44. Czas i miejsce akcji
 45. Osoby
 46. Plan wydarzeń (fragment)
 47. Streszczenie (fragment)
 48. Problematyka
 49. Tytuł dramatu
 50. Równorzędne racje, między którymi muszą wybierać bohaterowie dramatu
 51. Literackie pokrewieństwa Zygmunta
 52. Motyw życia snem w dramacie a rozważania filozoficzne (myśl Kartezjusza)
 53. Cechy teatru barokowego na podstawie dramatu
 54. Teatr Calderona a współczesne mu malarstwo hiszpańskie
 55. MOLIER - biografia
 56. Skąpiec
 57. Czas i miejsce akcji
 58. Osoby
 59. Plan wydarzeń
 60. Streszczenie
 61. Problematyka
 62. Bohaterowie
 63. Skąpiec Moliera jako komedia charakterów
 64. Skąpiec - psychologiczne studium namiętności ludzkiej
 65. Skąpiec Moliera jako rodzinny dramat obyczajowy
 66. Komedia jako gatunek literacki
 67. Rodzaje komizmu
 68. Komizm utworu
 69. Podsumowanie
 70. Świętoszek
 71. Czas i miejsce akcji
 72. Osoby
 73. Plan wydarzeń
 74. Streszczenie
 75. Problematyka
 76. Charakterystyka Tartuffe’a - Świętoszka
 77. Charakterystyka Orgona
 78. Inni bohaterowie
 79. Świętoszek jako komedia charakterów
 80. Świętoszek jako komedia obyczajowa z życia mieszczaństwa francuskiego XVII wieku
 81. Komizm i humor Świętoszka
 82. Podsumowanie
 83. MIGUEL CERVANTES DE SAAVEDRA - biografia
 84. Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy (fragment)
 85. Czas i miejsce akcji
 86. Bohaterowie
 87. Plan wydarzeń (fragment)
 88. Streszczenie (fragment)
 89. Problematyka
 90. Malarskie wizerunki Don Kichota a jego portret literacki
 91. Interpretacja głównych postaci powieści
 92. Don Kichot a inni idealiści (Hamlet, Ikar)
 93. Romanse rycerskie a powieść Cervantesa
 94. Rola fikcji w utworze
 95. Groteskowy „świat na opak” - sposób budowania rzeczywistości w utworze
 96. Pojęcie donkiszoterii
 97. JÓZEF BAKA - biografia
 98. Uwagi śmierci niechybnej (fragment)
 99. Treść (fragment)
 100. Problematyka
 101. Średniowieczny i barokowy obraz śmierci
 102. Język utworu
 103. PIOTR BARYKA - biografia
 104. Z chłopa król-fragment
 105. Czas i miejsce akcji
 106. Osoby
 107. Plan wydarzeń (fragment)
 108. Streszczenie (fragment)
 109. Problematyka
 110. Próba przekładu na język współczesny
 111. Motyw życia snem - porównanie z dramatem P. Calderona
 112. SEBASTIAN GRABOWIECKI - biografia
 113. Sonet VIII
 114. Treść
 115. Problematyka
 116. JAN Z KIJAN - biografia
 117. Nowy Sowiźrzał (fragment)
 118. Treść (fragment)
 119. Problematyka
 120. Literatura sowizdrzalska - definicja, cechy
 121. Parodia w utworze
 122. WESPAZJAN KOCHOWSKI - biografia
 123. Psalm XXIV
 124. Treść
 125. Problematyka
 126. Psalm - gatunek
 127. Stylizacja biblijna
 128. Mesjanistyczny charakter utworu
 129. JAN ANDRZEJ MORSZTYN - biografia
 130. Cuda miłości
 131. Desperacyja
 132. Do jednej
 133. Do panny
 134. Do tejże
 135. Do trupa
 136. Nadgrobek Perlisi
 137. Na krzyżyk na piersiach jednej panny
 138. Niegłupia
 139. Niestatek I
 140. Niestatek II
 141. O sobie
 142. O swej pannie
 143. Przyjaciółka
 144. Staremu
 145. Problematyka
 146. Poezja dojrzałego baroku
 147. Marinizm w twórczości Morsztyna
 148. Libertynizm w twórczości Morsztyna
 149. ZBIGNIEW MORSZTYN - biografia
 150. Emblema
 151. Emblema
 152. Rozkosz mała i krótka
 153. Problematyka
 154. Poetyckie rozważania Morsztyna na temat życia a myśl filozoficzna (Pascal)
 155. Motyw vanitas w poezji Morsztyna
 156. Literackie i malarskie wizje motywu vanitas
 157. Poezja J. A. Morsztyna i Z. Morsztyna - porównanie
 158. DANIEL NABOROWSKl - biografia
 159. Marność
 160. Krótkość żywota
 161. Do Anny
 162. Podsumowanie
 163. WACŁAW POTOCKI - biografia
 164. Czuj! Stary pies szczeka
 165. Kto mocniejszy ten lepszy
 166. Niechaj śpi pijany
 167. Pospolite ruszenie
 168. Veto, albo nie pozwalam!
 169. Zbytki polskie
 170. Transakcja wojny chocimskiej
 171. Problematyka
 172. Poezja nurtu ziemiańskiego
 173. Problem nietolerancji
 174. Barokowy epos rycerski
 175. Podsumowanie
 176. JAN CHRYZOSTOM PASEK - biografia
 177. Pamiętniki (fragment)
 178. Okoliczności i czas powstania
 179. Czas i miejsce akcji
 180. Streszczenie (fragment)
 181. Problematyka
 182. Główny bohater
 183. Charakterystyka utworu Paska na tle pamiętnikarstwa XVII wieku
 184. Literatura nurtu sarmackiego
 185. Budowa utworu
 186. MIKOŁAJ SĘP-SZARZYŁSKI - biografia
 187. Sonet I O krótkości i niepewności
 188. Sonet II Na one słowa Jopowe
 189. Sonet IV O wojnie naszej
 190. Sonet V O nietrwałej miłości
 191. Napis na statuę abo na obraz śmierci
 192. Problematyka
 193. Dramat ludzkiego życia
 194. Artyzm twórczości Sępa
 195. SAMUEL TWARDOWSKI - biografia
 196. Nadobna Paskwalina - fragment
 197. Czas i miejsce akcji
 198. Bohaterka
 199. Streszczenie (fragment)
 200. Problematyka
 201. Barokowy ideał urody kobiecej
 202. Echa barokowego ideału urody kobiecej w poezji współczesnej
 203. OŚWIECENIE - WPROWADZENIE
 204. Geneza nazwy. Ogólna charakterystyka epoki
 205. Podłoże społeczno-polityczne
 206. Umysłowe prądy i główne idee oświecenia
 207. Racjonalizm
 208. Ateizm i deizm
 209. Empiryzm
 210. Sensualizm
 211. Utylitaryzm
 212. Humanitaryzm
 213. Libertynizm
 214. Idea powrotu do natury
 215. Irracjonalizm
 216. Estetyczne nurty oświecenia
 217. Klasycyzm
 218. Sentymentalizm
 219. Rokoko
 220. Gatunki literackie
 221. Oświeceniowa literatura europejska”
 222. Sztuka oświecenia
 223. Oświecenie w Polsce
 224. Chronologia polskiego oświecenia
 225. Podłoże społeczno-polityczne
 226. Reformatorskie instytucje polskiego oświecenia
 227. Collegium Nobilium
 228. Biblioteka Załuskich
 229. Reforma szkolnictwa
 230. Rozwój czasopiśmiennictwa
 231. Teatr publiczny
 232. Artystyczny mecenat króla
 233. Wpływ dworu Czartoryskich w Puławach na życie kulturalne Polski
 234. WOLTER - biografia
 235. Kandyd, czyli optymizm (fragment)
 236. Czas i miejsce akcji
 237. Bohaterowie
 238. Plan wydarzeń (fragment)
 239. Streszczenie (fragment)
 240. Problematyka
 241. Rozum w epoce oświecenia
 242. Pojęcie optymizmu
 243. Krytycyzm Kandyda
 244. Gatunek - powiastka filozoficzna
 245. Definicja wolterianizmu
 246. JAN JAKUB ROUSSEAU - biografia
 247. Nowa Heloiza (fragment)
 248. Czas i miejsce akcji
 249. Bohaterowie
 250. Streszczenie (fragment)
 251. Problematyka
 252. Tytuł
 253. Nowa Heloiza jako powieść sentymentalna
 254. Nowa Heloiza jako powieść epistolarna
 255. IGNACY KRASICKI - biografia
 256. Bajki
 257. Wstęp do bajek
 258. Dobroczynność
 259. Hipokryt
 260. Komar i mucha
 261. Kulawy i ślepy
 262. Lew i zwierzęta
 263. Lew pokorny
 264. Wól minister
 265. Problematyka
 266. Charakterystyczne cechy bajek I. Krasickiego
 267. Satyry
 268. Do króla
 269. Plan
 270. Streszczenie
 271. Interpretacja
 272. Świat zepsuty
 273. Streszczenie
 274. Interpretacja
 275. Pijaństwo
 276. Plan
 277. Streszczenie
 278. Interpretacja
 279. Palinodia
 280. Treść
 281. Tytuł
 282. Problematyka
 283. Charakterystyka satyr I. Krasickiego
 284. Satyra jako gatunek literacki
 285. Monachomachia, czyli Wojna mnichów
 286. Okoliczności i czas powstania
 287. Streszczenie
 288. Problematyka
 289. Temat utworu
 290. Monachomachia jako poemat heroikomiczny
 291. Wymowa i cel utworu
 292. Przyjęcie Monachomachii
 293. Wartości artystyczne Monachomachii. Komizm utworu
 294. Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki (fragment)
 295. Czas powstania
 296. Streszczenie (fragment)
 297. Problematyka
 298. Pierwsza polska powieść nowożytna
 299. Główny bohater powieści
 300. Dydaktyczny charakter powieści
 301. Motyw utopii
 302. Forma utworu
 303. Kompozycja
 304. Hymn do miłości ojczyzny
 305. ADAM NARUSZEWICZ - biografia
 306. Chudy literat
 307. Plan
 308. Streszczenie
 309. Problematyka
 310. Wiek zepsuty
 311. Streszczenie
 312. Problematyka
 313. Balon
 314. STANISŁAW TREMBECKI - biografia
 315. Lew i mucha
 316. Treść
 317. Problematyka
 318. JULIAN URSYN NIEMCEWICZ - biografia
 319. Powrót posła
 320. Okoliczności i czas powstania
 321. Czas i miejsce akcji
 322. Osoby
 323. Plan wydarzeń
 324. Streszczenie
 325. Problematyka
 326. Bohaterowie
 327. Powrót posła jako komedia polityczna
 328. Polityczny program zawarty w Powrocie posła
 329. JAN POTOCKI - biografia
 330. Rękopis znaleziony z Saragossie (fragment)
 331. Streszczenie (fragment)
 332. Problematyka
 333. Tematyka powieści
 334. Gatunek
 335. JÓZEF WYBICKI - biografia
 336. Pieśń Legionów Polskich we Włoszech
 337. Sentymentalizm w Polsce i jego przedstawiciele
 338. FRANCISZEK KARPIŁSKI - biografia
 339. Bóg się rodzi
 340. Do Justyny. Tęskność na wiosnę
 341. Laura i Filon
 342. Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta
 343. Pieśń dziada sokalskiego w kordonie cesarskim
 344. TOMASZ KAJETAN WĘGIERSKI - biografia
 345. Dwa wróble
 346. Treść
 347. Problematyka
 348. ALOJZY FELIŁSKI - biografia
 349. Boże, coś Polskę
 350. Treść
 351. Problematyka
 352. Publicystyka doby oświecenia
 353. STANISŁAW STASZIC - biografia
 354. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego
 355. Plan
 356. Streszczenie
 357. Problematyka
 358. Przestrogi dla Polski
 359. Plan
 360. Streszczenie
 361. Problematyka
 362. Tekst publicystyczny
 363. Podsumowanie
 364. HUGO KOŁŁĄTAJ - biografia
 365. Do Stanisława Małachowskiego
 366. Plan
 367. Streszczenie
 368. Problematyka
 369. Do Prześwietnej Deputacji
 370. Problematyka
 371. Podsumowanie
 372. Słowniczek pojęć i terminów literackich

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Filia nr 12
ul. Zagórska 60

Sygnatura: 82(091) A
Numer inw.: 63323
Dostępność: można wypożyczyć na 30 dni

schowekzamów


Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki:

bookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbookbook


Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.